Mindray wprowadza nową sufitową jednostkę zasilającą, która zapewnia optymalne warunki na oddziałach intensywnej terapii

Mindray (SZSE: 300760), światowy lider w zakresie rozwoju oraz produkcji urządzeń medycznych, wprowadził do oferty nową serię sufitowych jednostek zasilających spełniającą wymogi normy ISO 11197-2019. HyPort R80 to najnowszej generacji system zarządzania sprzętem przyłóżkowym, wyróżniający się innowacyjną konstrukcją. Posiada własne oświetlenie, poprawia ergonomię pracy i wspiera w procesie kontroli zakażeń co ułatwia personelowi medycznemu zapewnianie bezpiecznej i skutecznej opieki. Tworzy optymalne, bardziej komfortowe i sprawnie funkcjonujące stanowisko oddziału intensywnej terapii. HyPort R80 oferowany jest w różnych wersjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców na terenie całej Europy.

HyPort R80 oferowany jest w różnych wersjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców na terenie całej Europy.

Sufitowe jednostki zasilające Hyport R80 zaprojektowano biorąc pod uwagę zarówno potrzeby personelu medycznego jak również pacjentów co umożliwia stworzenie otoczenia sprzyjającego efektywnej pracy i podnoszącego poziom opieki na oddziałach intensywnej terapii. Gniazda zasilające i punkty poboru gazów medycznych znajdują się w bezpiecznej odległości 200 mm od siebie. Kolumna o przekroju sześciokąta i konstrukcji bez widocznych śrub czy wkrętów tworzy gładkie powierzchnie a tym samym eliminuje możliwość zahaczenia czy skaleczenia. Antybakteryjna powłoka zmniejsza ryzyko infekcji i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Ciągłe monitorowanie stężenia tlenu wraz z systemem alarmowym zapewnia personelowi pielęgniarskiemu dostęp do aktualnych danych.

HyPort R80 wyposażony jest w zintegrowane oświetlenie, które gwarantuje mocne, skupione i bezcieniowe światło. System umożliwia sterowanie oświetlaniem w sposób odwzorujący naturalne światło rytmu dobowego. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia u pacjentów depresji i sprzyja rekonwalescencji, szczególnie w obszarach sal intensywnego nadzoru, gdzie może występować niedobór światła dziennego. Źródło światła wykorzystywanego do badań posiada wysoki poziom natężenia z pięciostopniową regulacją, posiada funkcję ograniczania niepożądanych odblasków i powstawania cieni co ułatwia obserwację i przeprowadzanie zabiegów w godzinach nocnych.

Z uwagi na złożoność współczesnych obiektów opieki medycznej dużym wyzwaniem jest takie zorganizowanie stanowiska medycznego by w bezpieczny sposób odzwierciedlało potrzeby zarówno pacjentów jak i personelu medycznego. System HyPort R80 wyposażony jest w składaną półkę, na której można umieścić zarówno przenośny, jak i zintegrowany respirator, łatwo dostępną maskę z workiem samorozprężalnym, która umożliwia szybszą reakcję w razie potrzeby, a także uproszczony układ instalacji, który ułatwia oddzielenie pomp żywienieniowych od infuzyjnych. Z myślą o zróżnicowanych potrzebach w zakresie transfuzji zapewniono opcjonalne akcesoria o różnych zasięgach i ustawieniach. Dodatkowo urządzenie zapewnia optymalizację umiejscowienia kabli i przewodów za pomocą wielofunkcyjnego systemu haków i schowków.

System HyPort R80 umożliwia elastyczną konfiguracją uwzględniającą różne potrzeby oddziałów intensywnej terapii w tym wysoko wyspecjalizowanych. Możliwość dostosowania optymalnej konfiguracji do sal z jednym, dwoma i większą liczbą łóżek umożliwia wykorzystanie Systemu HyPort R80 w każdej placówce medycznej i do wsparcia procesu leczenia różnego rodzaju szeregu schorzeń.

Odnosząc się do wprowadzenia na rynek europejski HyPort R80, Eric Cheng, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu produktów działu chirurgii w firmie Mindray, powiedział: „Oddziały intensywnej terapii odgrywają kluczową rolę w leczeniu chorób i rekonwalescencji. Aby poprawić warunki pracy personelu tych oddziałów i umożliwić świadczenie opieki o wyższej jakości, stworzyliśmy nową jednostkę zasilającą HyPort R80, która zapewni bezpieczniejsze, zdrowsze i wydajniejsze otoczenie na oddziałach intensywnej opieki medycznej”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.mindray.com/en/product/HyPort_R80.html