IBA og ScandiDos samarbeider for sikker strålebehandling

IBA og ScandiDos har dannet et strategisk partnerskap for stråleterapidosimetriløsninger, og samarbeider om produktutvikling, markedsføring og distribusjon i utvalgte markeder.

IBA og ScandiDos har etablert dette samarbeidet som en del av deres felles visjon for en komplett kvalitetssikringsløsning for strålebehandling. Med partnerskapet kan de to selskapene oppnå denne visjonen, og tilby en stadig mer omfattende serie av produkter og løsninger for alle aspekter av kvalitetssikring av strålebehandling.

IBA vil også kjøpe 4 150 000 aksjer i ScandiDos til en pris av 3 SEK per aksje og til slutt eie 9,1 % av ScandiDos.