Elekta i GE Healthcare współpracują w zakresie precyzyjnych rozwiązań w zakresie radioterapii

Elekta i GE Healthcare podpisały globalną umowę o współpracy handlowej w dziedzinie radioterapii onkologicznej, umożliwiając im zapewnienie szpitalom kompleksowej oferty w zakresie obrazowania i leczenia pacjentów z rakiem wymagających radioterapii.

Ponieważ szpitale w coraz większym stopniu poszukują elastycznych i interoperacyjnych technologii symulacji i naprowadzania, Elekta i GE Healthcare dążą do zaspokojenia głównego zapotrzebowania na rozwiązania do radioterapii zarówno na rozwiniętych, jak i rozwijających się rynkach.

Odwiedź, aby przeczytać więcej: https://www.g-medtech.com/news/elekta-and-ge-healthcare-collaborate-to-expand-access-to-precision-radiation-therapy-solutions/