GE zawarło umowę nabycia BK Medical za cenę zakupu w wysokości 1,45 miliarda USD.

BK Medical jest innowatorem w światowym obrazowaniu śródoperacyjnym i nawigacji chirurgicznej, używanym do prowadzenia klinicystów podczas minimalnie inwazyjnych i zrobotyzowanych chirurgii oraz do wizualizacji tkanek głębokich podczas zabiegów w chirurgii neurologicznej i brzusznej oraz w urologii ultrasonograficznej.

BK Medical ma siedzibę w Bostonie i Kopenhadze, zatrudnia ponad 650 pracowników i zapewnia dwucyfrowy wzrost przychodów.

Odwiedź, aby przeczytać więcej: https://www.g-medtech.com/news/ge-healthcare-to-acquire-bk-medical-for-1-45-billion/