โอลิมปัสเปิดตัวแพลตฟอร์มแสดงภาพการผ่าตัดใหม่ล่าสุด VISERA ELITE III

เพื่อขยายท่อส่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มการลงทุนในการทดลองทางคลินิก ขยายสายการผลิตอัตโนมัติ และเสริมความแข็งแกร่งด้านการขายและการตลาดระหว่างประเทศ

Read more

JenaValve ปิดการจัดหาเงินทุน Series C มูลค่า 100 ล้านเหรียญ

สำหรับการทดลองทางคลินิก ALIGN-AR การพัฒนาหลักฐานในโลกแห่งความเป็นจริงในสหภาพยุโรป และการเปิดตัวเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา

Read more