โอลิมปัสเปิดตัวแพลตฟอร์มแสดงภาพการผ่าตัดใหม่ล่าสุด VISERA ELITE III

เพื่อขยายท่อส่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มการลงทุนในการทดลองทางคลินิก ขยายสายการผลิตอัตโนมัติ และเสริมความแข็งแกร่งด้านการขายและการตลาดระหว่างประเทศ

Read more